Asset 2.jpg

כיתות אמן

הזדמנות למפגש קרוב עם האמנים.

שעה מרתקת של שיחה אינטימית על תהליך היצירה והעבודה מאחורי הקלעים, כתיבה והלחנה, עיבודים, עבודה בלהקה, השפעות, להיות מוזיקאי בישראל, שאלות ותשובות וביצועים אקוסטיים.

Asset%202_edited.jpg